Hva løser Swipp?

Ganske så mye, både for arbeidstaker og arbeidsgiver!

Hva løser Swipp?

Ganske så mye, både for arbeidstaker og arbeidsgiver!

Swipp

Swipp hjelper deg å skille EuroBonus-poeng opptjent på jobb eller privat. Det blir enkelt for deg som ansatt å rapportere grunnlaget for fordelsbeskatningen til arbeidsgiveren din. Verdien på grunnlaget er det varen eller tjenesten ville kostet hvis du ikke hadde brukt EuroBonus-poeng.

Er du arbeidsgiver?

For deg blir det mye enklere å betale riktig arbeidsgiveravgift. Beløpet beskattes som lønnsinntekt.

Registrer deg

Enkelt registrer deg hos Swipp å få oversikt over poengene dine.

Oversikt

Logg inn med din SAS Eurobonus bruker og se alle din poeng.

Sorter poeng

Velge hvilke poeng som er opptjent i privat- eller jobbsammenheng.

Rapportér poeng

Når du har brukt poeng får du en varsel slik at du kan rapportere bruken.

Swippfordeler

  • Skiller mellom EuroBonus-poeng opptjent på jobb og privat.
  • Tilrettelegger for at ansatte kan rapportere grunnlaget for fordelsbeskatningen til arbeidsgiver.
  • Sørger for at bedriften følger skatteregelen for bruk av EuroBonus-poeng.
  • Håndterer EuroBonus-poeng opptjent hos tidligere arbeidsgivere.
  • Bidrar til at virksomheter har klarere retningslinjer vedrørende naturalytelser.
  • Bedriften slipper eventuelle sanksjoner og tap av omdømme.
Swipp gjør bonuspoeng lovlig enkelt! Genialt, sa du?
Kom i gang

Klar for å swippe?

Registrer deg hos Swipp å få oversikt over EuroBonus-poengene dine.

Registrer deg
Kom i gang

Klar for å swippe?

Registrer deg hos Swipp å få oversikt over EuroBonus-poengene dine.

Registrer deg