Hva løser Swipp?

Ganske så mye, både for arbeidstaker og arbeidsgiver!

Hva løser Swipp?

Ganske så mye, både for arbeidstaker og arbeidsgiver!

Hva løser Swipp?

Swipp hjelper deg å skille EuroBonus-poeng opptjent på jobb eller privat. Det blir enkelt for deg som ansatt å rapportere grunnlaget for fordelsbeskatningen til arbeidsgiveren din. Verdien på grunnlaget er det varen eller tjenesten ville kostet hvis du ikke hadde brukt EuroBonus-poeng.

Hva er mitt ansvar som arbeidsgiver?

Ditt ansvar er å rapportere i A-meldingen, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift. Det er også ditt ansvar å ha klare retningslinjer vedrørende naturalytelser.

Hva er mitt ansvar som arbeidstaker?

Ditt ansvar er å sortere alle dine EuroBonus-poeng opptjent fra og med 1. januar 2019. Du må også innrapporterer poengene til din arbeidsgiver samt sjekke at skattemeldingen er korrekt ved innsendelse en gang i året.

Registrer deg

Enkelt registrer deg hos Swipp å få oversikt over poengene dine.

Oversikt

Logg inn med din SAS Eurobonus bruker og se alle din poeng.

Sorter poeng

Velge hvilke poeng som er opptjent i privat- eller jobbsammenheng.

Rapportér poeng

Når du har brukt poeng får du en varsel slik at du kan rapportere bruken.

Swippfordeler

Bedrift
  • Bedriften kan fortsette å tilby ansatte et gode med å opptjene EuroBonus-poeng i jobb som ansatte kan bruke i privat sammenheng.
  • Bedriften får grunnlaget for fordelsbeskatningen (rapporten) fra ansatte automatisk.
  • Sørger for at bedriften følger skatteregelen for bruk av EuroBonus-poeng slik at de slipper eventuelle sanksjoner og tap av omdømme.
  • Bidrar til at bedrifter har klarere retningslinjer vedrørende naturalytelser.
Ansatt
  • Du kan fortsette å opptjene bonuspoeng i jobb med god samvittighet.
  • Du får sortert EuroBonus-poeng opptjent i jobben og privat.
  • Som ansatte kan du enkelt rapportere grunnlaget for fordelsbeskatningen til arbeidsgiver.
  • Din bedrift har ikke innsyn i dine EuroBonus-poeng, kun grunnlaget for fordelsbeskatning.
Swipp gjør bonuspoeng lovlig enkelt! Genialt, sa du?
Kom i gang

Klar for å swippe?

Registrer deg hos Swipp å få oversikt over EuroBonus-poengene dine.

Registrer deg
Kom i gang

Klar for å swippe?

Registrer deg hos Swipp å få oversikt over EuroBonus-poengene dine.

Registrer deg